A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THỰC HIỆN TỐT QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ TRONG NHÀ TRƯỜNG

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “ Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”.  Muốn phát huy được sức mạnh của nhân dân thì phải thực hiện phương châm “ Dân biết, Dân bàn, Dân làm, Dân kiểm tra”.           

Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ trong nhà trường luôn có ý nghĩa lý luận và thực tiển sâu sắc đối với sự nghiệp giáo dục của đất nước trong bối cảnh  hội nhập hiện nay. Nghị quyết 29 của TW đã chỉ rõ “Đổi mới giáo dục phải gắn với dân chủ và tự chủ của cơ sở giáo dục". Mỗi nhà trường phải tự chủ, tự chịu trách nhiệm công khai mọi hoạt động quản lý của nhà trường.             

Trường TH Đức Giang trong thời gian qua đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo huyện, của phòng GD&ĐT, của lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp thường xuyên của phụ huynh học sinh, sự đồng sức đồng lòng vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Để triển khai thực hiện công tác dân chủ cơ sở nhà trường đã gặp không ít khó khăn. Quy mô trường lớp nhỏ, đội ngũ chỉ có 13 viên chức và trên 100em học sinh. Đa số giáo viên nhà ở xa trường. Trường đóng trên địa bàn rốn lũ hàng năm bị thiên tai lũ lụt. Đa số người dân chủ yếu làm nghề nông thuần túy.

Sau khi được học tập NQ 02 của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh về tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong tình hình mới. Từ học tập nghị quyết đến nghiên cứu các nghị định, các thông tư, các văn bản của cấp trên hướng dẫn về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động giáo dục. Mỗi một Đảng viên và quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ đã thấm nhuần sâu sắc tầm quan trọng của công tác dân chủ trong nhà trường là phát huy quyền làm chủ của các thành viên, huy động tiềm năng trí tuệ của các tổ chức cá nhân trong nhà trường góp phần xây dựng kỷ cương nền nếp, trật tự trong mọi hoạt động của nhà trường.

Ngay từ đầu năm học nhà trường đã hoàn thành việc xây dựng quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trường. Việc tổ chức triển khai thực hiện quy chế dân chủ được xem là nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. Nhà trường đã nhận thức rõ dân chủ trong nhà trường gắn với xây dựng hệ thống chính trị tại cơ sở và thực hiện những quy định của luật giáo dục. Trong mọi hoạt động của nhà trường đảm bảo công khai cho cán bộ giáo viên nhân viên và phụ huynh được biết, được quyền giám sát, kiểm tra và tham gia ý kiến.

Việc xây dựng kế hoạch thực hiện QCDC phải đảm bảo nguyên tắc:

           + Dựa trên các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp, căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học và tình hình thực tế của đơn vị

           +  Đảm bảo có sự lãnh đạo của tổ chức Đảng  theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện trách nhiệm của Hiệu trưởng và phát huy vai trò của các tổ chức, các đoàn thể trong nhà trường.

        + Thực hiện dân chủ trong nhà trường phù hợp với Hiến pháp và pháp luật; quyền phải đi đôi với nghĩa vụ và trách nhiệm; dân chủ phải gắn liền với kỷ luật, kỷ cương trong nhà trường.

          Nhờ thực hiện tốt công tác dân chủ cơ sở, công tác dân vận khéo trong những năm qua chi bộ đã lãnh đạo nhà trường đạt được kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Đội ngũ viên chức luôn vui vẻ, tích cực, tự giác, chủ động thích ứng và đổi mới sáng tạo đem hết tài năng, trí tuệ cống hiến cho sự nghiệp trồng người.Giúp học sinh được giải phóng tinh thần được phát huy hết năng lực, sở trường của cá nhân. Cơ sở vật chất nhà trường ngày càng khang trang, cảnh quan khuôn viên nhà trường ngày càng xanh, sạch đẹp. Chất lượng giáo dục ngày càng phát triển và đã được khẳng định. Nhà trường nhiều năm liền được chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen. Chi bộ 5 năm liền đat chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Đặc biệt vào tháng 12 năm 2021 nhà trường đã đón đoàn kiểm định chất lượng giáo dục và trường chuẩn quốc gia của tỉnh và được đoàn đánh giá cao. Trường đạt KĐCL cấp độ 3 và Trường chuẩn quốc gia mức độ 2.

Qua quá trình tổ chức triển khai thực hiện dân chủ cơ sở ở đơn vị tôi rút ra bài học kinh nghiệm như sau:

+ Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện những yếu kém tồn tại trong quá trình thực hiện, tham mưu kịp thời cho Ban chỉ đạo thực hiện QCDC để điều chỉnh về những giải pháp thực hiện.

+ Phân công cụ thể cho cán bộ đảng viên phụ trách việc thực hiện QCDCCS; Phát huy hơn nữa QCDCCS ở các  đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội trong nhà trường.

+ Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao tinh thần làm chủ cho cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh, tạo mọi thuận lợi để thực hiện tốt QCDCCS ở nhà trường.

 + Gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; cải cách hành chính; cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; các phong trào thi đua yêu nước của Ngành, địa phương phát động.

+ Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng; trách nhiệm của người đứng đầu về thực hiện quy chế dân chủ; tiếp tục chỉ đạo cụ thể hóa phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Hình ảnh tại hội nghị sơ kết năm năm thực hiện Nghị quyết 02/NQ-BCH Đảng bộ tỉnh về "Tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả việc xây dựng thực hiện quy chế dân chủ trong thời gian tới"


Tác giả: Trường Tiểu học Đức Giang
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 08 : 63